20 lat. Od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu.

Powróć do poprzedniej strony